Pina Xìi Kee Avatar

Pina Xìi Kee

Yaoi là thiên đường

Địa chỉ nhóm:
Các thể loại chính:
shounen ai, soft yaoi, yaoi, school life, shounen, manga
Giới thiệu nhóm:
Mới dịch, còn non tay!
Tạm thời nhóm còn nhiều thiếu sót!
Móng nhận đc phản hồi tích cực từ mọi người
Rất ư cần nhân lực nhé! Ko phân biệt có kinh nghiệm chưa, sẽ đào tạo sau!
Ngày xuất hiện
06/01/2017
Facebook:
https://www.facebook.com/pinaxiikee
Blog/Wordpress/Website:
https://pinaxiikee.wordpress.com/
Email:
pina9027@gmail.com
Tìm thấy 3 projects

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +